Hơn 80 cán bộ CĐ thuộc 49 CĐ cơ sở khối nhà nước đã được nghe báo cáo viên phổ biến, hướng dẫn nội dung cơ bản trong Quyết định 333/QĐ-TLĐ quy định về việc CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quyết định 684/QĐ-TLĐ về quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của CĐ. Qua đó, giúp các cán bộ làm công tác kiểm tra tại các CĐ cơ sở cập nhật thông tin, kiến thức cần thiết.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Hơn 80 cán bộ Công đoàn cơ sở khối nhà nước của quận 8, TP HCM tham dự hội nghị

. Trước đó một ngày, CĐ Cao su Việt Nam cũng đã triển khai đến CĐ cơ sở công tác nắm bắt thông tin trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. CĐ ngành lưu ý các cấp CĐ phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời chủ động trao đổi, làm rõ các thông tin trái chiều nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Tin-ảnh: N.Hoàng