Trong 5 năm qua, công chức, viên chức lao động cả nước đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Công đoàn viên chức Việt Nam: Tôn vinh 123 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng hoa cho các tập thể điển hình tiên tiến

Từ năm 2016 đến 2020, đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận, có 3.914 đề tài cấp cơ sở, 2.383 đề tài cấp bộ – ngành, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế; hơn 100 cá nhân được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp nhà nước cũng như các giải thưởng khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên khác.


Tin-ảnh: V.Duẩn