Văn Anh Quốc (quận 12, TP HCM) hỏi: “Tôi là lái xe và đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty. Vừa qua, tôi bị tai nạn giao thông và phải nghỉ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Trong thời gian nghỉ điều trị, công ty đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tôi vì lý do không đủ sức khỏe làm việc. Xin hỏi việc công ty cho tôi nghỉ việc có đúng quy định?”.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 39 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động (NLĐ) ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp NLĐ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ do bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Như vậy, khi ông Quốc đang nghỉ điều trị bệnh theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền mà công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông là vi phạm pháp luật.